Výběr ze školení pořádaných na klíč

Obecné vzdělávání

Příprava a realizace podnikových projektů distančního vzdělávání

E-learningovýkurz základů anglického jazyka pro IT

E-learningovýkurz základů anglického jazyka pro finančnictví a ekonomii


Environmentální technologie

Vzorkování ropných a kapalných látek

Vzorkování odpadů

Měření hluku pro potřeby realizace staveb

Měření emisí plynů pro potřeby skládek TKO

Právní úprava ochrany životního prostředí pro účely územního a stavebního řízení


Vzdělávání v oblasti outdoorových aktivit

organizace skipperských kurzů zakončených chorvatskou licencí kategorie B

organizace skipperských kurzů zakončených chorvatskou licencí kategorie C

organizace skipperských kurzů podle britské asociace RYA – Day Skipper

organizace skipperských kurzů podle britské asociace RYA – Coastal Skipper

organizace skipperských kurzů podle britské asociace RYA – Yachtmaster